Інформація

  • 0
  • Архівний відділ

ЖДАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Архівний відділ

     У 2004 створено архівний відділ Жданівської міської ради. Він забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території міста, координує діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства, забезпечує формування Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, здійснює їх облік та зберігання.
     В архівному відділі зберігаються документи за період з 1990 по 2006 рік, які висвітлюють соціально-економічний та політичний розвиток міста, інформаційно розкривають роботу державних органів влади, органів місцевого самоврядування, установ освіти, культури, охорони здоров‘я.
     У зоні комплектування архівного відділу знаходяться 14 юридичних осіб –джерел формування Національного архівного фонду.
 Архівний відділ надає консультативно-методичну допомогу архівним підрозділам підприємств, установ і організацій з питань:
* підготовки положень про архівні підрозділи та експертні комісії;
* складання номенклатури справ та формування документів у справи ;
* складання описів справ, історичних довідок, передмов, актів про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню;
* забезпечення умов гарантованого збереження документів;
* організація користування архівними документами;
* підготовка та передавання справ на державне зберігання.
 Методичне керівництво та координацію роботи з проведення експертизи цінності документів підприємств, установ і організацій здійснює експертна комісія архівного відділу
Склад експертної комісії архівного відділу міської ради:
Кобардіна Ольга Олександрівна - начальник архівного відділу, голова експертної комісії
Батіщева Людмила Федорівна – головний спеціаліст загального відділу, секретар комісії
Члени комісії:
Авілова Валентина Іванівна - завідуюча Жданівської міською бібліотекою для дорослих
Красноруцька Олена Борисівна - головний спеціаліст-архітектор відділу житлово- комунального господарства і архітектури
Макаревич Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст відділу Держкомзему у м.Жданівка
Бабенко Маргарита Олександрівна - спеціаліста І категорії загального відділу
Рог Валентина Володимирівна - головний спеціаліст відділу економіки, державної реєстрації та дозвільних процедур
Штанько Олександр Олександрович – начальник юридичного відділу
Шустова Маргарита Георгіївна – начальник організаційного відділу

У складі архівного відділу Жданівської міської ради  створено підрозділ для зберігання документів з особового складу – Підрозділ трудового архіву, який зберігає 848 справ за 1955-2012 роки  19 ліквідованих установ і підприємств, які діяли на території міста
У підрозділі  трудового архіву зберігаються документи з особового складу наступних ліквідованих установ і підприємств міста:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Радуга» за  1993-2006 роки
- Комунальне підприємство Жданівської міської ради «Автостанція» за 1998-2007 роки
- Жданівська міська  виборча комісія за 2006, 2010роки 
- Підприємство Жданівської міської телефонної мережі «Телеком» за 1998-2008роки
- Профспілковий комітет шахти "імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції» за 1990-2007роки
- Профспілковий комітет шахти ДП "Шахтоуправління  Зуєвське” за 1955-2006 роки
- Громадське-політичне об’єднання «За єдність, злагоду та відродження» за 2000 – 2002 роки
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурс» за 1992-2008 роки(до складу цього  фонду увійшли документи – виробниче – комерційного центру «Топліво» за 1993 – 1996 роки; товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн «Енерго» за 1992-2004 роки; товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоресурс» за 2004 -2008 роки)
- Підприємство котелень і теплових мереж за 1956-2008 роки (до складу цього  фонду увійшли документи - управління житлово-комунального господарства за 1956-2004 роки;комбінату комунальних підприємств за 2002-2005 роки; підприємство котелень і теплових мереж за 2003-2008 роки)
- Приватне мале підприємство „Мир” за 1994-2002 роки
- Приватне  підприємство „Атокс” за 2002-2004 роки
- Футбольний клуб „Авангард” за 1993-1995 роки
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Телетет» за 2005-2008 роки
- Орендне підприємство роздрібної торгівлі «Україна» за  1994-1997 роки
 -Управління житлово-комунального господарства Жданівської міської ради  за 2009 - 2011 роки    
 - Приватне  підприємство „Уютний дом ” за 2007 – 2011 роки
- Підприємство побутового обслуговування "Маяк"  за 1992-2008 роки
- Колективне торгівельно-виробниче підприємство "Авторитет" за 1989-2012 роки
- Мале приватне підприємство "Сулхан" за 1997-1999 роки
Підрозділ трудового архіву :

  •  надає методичну та практичну допомогу підприємствам, які знаходяться на стадії ліквідації, надає  Пам’ятку щодо передачі  документів з особового складу при ліквідації підприємства, установи, організації в трудовий  архів ;    
  •  приймає та забезпечує зберігання документів з особового складу ліквідованих установ і підприємств міста;
  •  в установлений законом термін видає архівні довідки щодо підтвердження трудового стажу та заробітної плати колишніх працівників ліквідованих підприємств;
  • надає консультативно-методичну допомогу  з питань архівної справи та діловодства відповідальним за архівні підрозділи та діловодство підприємств та установ міста.