Структура Жданівської міської ради

  • 0
  • Підрозділи

Структура Жданівської міської ради

Жданівська міська рада

Апарат виконавчого комітету міської ради  


Назва відділу Основні напрямки роботи
Юридичний відділ
Начальник відділу
Штанько Олександр Олександрович
Тел. 22-32
Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів відділами, управліннями та виконкомом міської ради, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних зобов’язань, а також представлення інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах.
Організаційний відділ
Начальник відділу
Шустова Маргарита Георгіївна
Тел. 22-03
Організаційне забезпечення діяльності керівництва міської ради та керівництва виконавчого комітету, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи, організація роботи щодо впровадження та підтримки системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2009.
Загальний відділ
Головний спеціаліст відділу
Дуніна Рита Олександрівна
Тел. 22-03

Головний спеціаліст по роботі з контрольними документами
Поліщук Ольга Володимирівна
Тел. 22-14
Організація діловодства у виконкомі міської ради; документаційне забезпечення діяльності виконкому.
Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами міської ради, відділами міської ради розпоряджень і доручень голови Донецької облдержадміністрації , листів, в яких встановлено завдання, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконкому.
Сектор по роботі із зверненнями громадян загального відділу
Головний спеціаліст сектору
Батіщева Людмила Федорівна
Тел. 28-37
Забезпечення організації прийому і розгляду пропозицій, заяв і скарг громадянами керівництвом міста; контроль за розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, організація обліку усних і письмових звернень. Аналіз звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги.
Відділ обліку і звітності
Начальник відділу 
Бровчук Тетяна Миколаївна
Тел. 22-02
Здійснення бухгалтерського обліку руху коштів місцевого бюджету на рахунках міської ради.
Оператор копіювальних та розмножувальних машинКарімов Віталій Сергійович
Тел. 30-79
Впровадження технічних і програмних засобів автоматизації і комп’ютеризації та нових інформаційно - комп’ютерних технологій в практику роботи відділів виконкому. Забезпечення постійного інформаційного оновлення Веб-сторінки міської ради.
ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ


Назва відділу Основні напрямки роботи
Відділ економіки, державної реєстрації та дозвільних процедур
Начальник відділу
Кондрайчук Олена Сергіївна
Державний реєстратор
Колбас Марина Іванівна
Державний адміністратор
Рог Валентина Володимирівна
Тел. 23-02
Розробка програм і прогнозів комплексного соціально-економічного розвитку міста, напрямків розвитку сфер діяльності та галузей місцевого господарства. Організація та координація роботи міської ради в здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Організація роботи з видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.
Відділ торгівлі
Головний спеціаліст
Іщенко Анжела Володимирівна
Тел. 21-34
Розробка програм і прогнозів комплексного соціально-економічного розвитку міста, напрямків розвитку сфер діяльності та галузей місцевого господарства. Організація та координація роботи міської ради в здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Організація роботи з видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.
Служба у справах дітей
Начальник
Шаповал Наталя Вікторівна
Тел. 22-05
Організація, розробка та здійснення заходів, направлених на покращення стану положення дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх в місті. Здійснення в місті профілактичних заходів щодо виявлення причин і умов, які впливають на здійснення неповнолітніми правопорушень. Забезпечення контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх і запобігання правопорушень. .
Відділ житлово-комунального господарства і архітектури
Начальник відділу
Черкашина Лариса Миколаївна
Головний спеціаліст – архітектор
Красноруцька Олена Борисівна
Тел. 27-23
Реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста у сфері містобудування та архітектури. Здійснення методичних, організаційних та контрольних функцій по управлінню житлово-комунальним господарством міста. .
Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Начальник відділу
Черній Тетяна Миколаївна
Тел. 21-34
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. .
Відділ внутрішньої політики
Начальник відділу
Яцик Олена Леонтіївна
Тел. 28-37
Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в місті. Забезпечення взаємодії органів місцевої влади з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями. Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин.
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Начальник відділу
Макаганчук Людмила Яківна
Тел. 25-31
Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають на території міста. Складання та уточнення списків на виборчих дільницях.
Архівний відділ
Начальник відділу
Кобардіна Ольга Олександрівна
Тел. 24-01
Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста. Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.
Військово-обліковий стіл
Інспектор
Гайфутдінова Світлана Володимирівна
Тел. 24-01
Забезпечення персонально-первинного обліку військовозобов’язаних та призовників, які постійно або тимчасово проживають на території міста.
Міська інформаційно-диспетчерська служба
Тел. 22-22
Здійснення цілодобового чергування з метою оперативного реагування на ситуації, пов’язані з функціонуванням об’єктів життєзабезпечення міста, житлового фонду, координації діяльності усіх оперативних служб у разі надзвичайних ситуацій.
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ МІСЬКОЇ РАДИ


Назва відділу Основні напрямки роботи
Фінансове управління
Заступник міського голови – начальник управління
Родзіна Людмила Вікторівна
Тел. 27-79
Забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної та податкової політики в місті.
Відділ освіти
Начальник
Герасименко Ольга Миколаївна
Тел. 22-21
Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в місті. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
Відділ культури і туризму
Начальник
Баранова Людмила Олександрівна
Тел. 24-07
Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
Управління праці та соціального захисту населення
Начальник
Патрахаліна Наталія Михайлівна
Тел. 25-12
Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, трудової міграції, соціального захисту та соціального обслуговування населення .
Служба по управлінню житлово-комунальним господарством м. Жданівки
Начальник
Хомова Олена Володимирівна
Тел. 26-80
Реалізація повноважень з питань розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста
ЦЕНТРИ МІСЬКОЇ РАДИ

 


Назва відділу Основні напрямки роботи
Центр соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді
Директор
Лящук Тетяна Анатоліївна
Тел. 25-91
Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім»ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і соціальної реабілітації.
Центр фізичного здоров′я населення «Спорт для всіх»
Директор
Чернявська Ольга Миколаївна
Тел. 30-31
Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Директор
Журавльова Ніна Євгенівна
Тел. 25-45
Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання.